Alcúdia

  • Mallorca města

    Město Alcúdia – určitě nevynechte

    Kde se nachází Alcúdia je malé, malebné městečko na severovýchodě ostrova Mallorca. Menší rozloha města ovšem neubírá nic z jeho příjemné atmosféry zvýrazněné okolní krásnou krajinou, nedalekým přístavem, a hlavně starobylým centrem města. Město posazené na výběžku je omýváno Pollencským a Alcúdijským zálivem. V jeho blízkosti se nachází staré římské město Pollentia, zničené kolem roku 450 n.l. Z historie A právě u Alcúdijského zálivu začíná novodobá historie kraje, a to v okamžiku, kdy u zdejšího pobřeží přistáli v roce 903 n.l. Arabové s prvotním úmyslem znovu obnovit opuštěné římské město. Po zhodnocení situace se však rozhodli postavit město nové, strategicky umístěné blíže u vody, ale na pahorku, aby se dalo dobře chránit. Pahorek se v arabštině řekne…